пълен спектър от правни услуги

Изпратете запитване
Релокация на бизнес в България

Грийн Лайт Консулт предлага оптимални решения за  преместване на вашия бизнес в България

Чуждестранни инвестиции

Услуги за инвеститори - от консултиране за инвестиционни възможности в Европейския съюз до сертифициране на инвестиции и осигуряване на изпълнението на инвестиционен план.

Търговско право

Правната помощ за бизнеса в България и ЕС е основната дейност на нашата компания.

Миграционно право

Решаване на всякакви въпроси, свързани с правния режим на пребиваване на чужденци в България.
Получаване на разрешение за пребиваване и българско гражданство

 • Нашите услуги
 • РЕЛОКАЦИЯ НА БИЗНЕС

  Грийн Лайт Консулт има богат опит в преместването на чуждестранни фирми в България , от IТ фирми до заводи.
  Цялостното преместване на бизнеса е свързано с много въпроси, които мениджърите и собствениците на фирми трябва да решат.
  Ние предлагаме решения "до ключ":
  Регистрация на клон на вашата компания
  Регистрация на юридическо лице
  Получаване на разрешения за пребиваване и работа за чуждестранния персонал и неговите семейства
  Откриване на банкови сметки
  Получаване на лицензи
  Регистрация на инвестиции в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите в България
  Консиерж услуги: избор и наемане на офис, производствено помещение, жилище
  Мобилизиране на персонал по проекти
  Правна подкрепа на бизнеса в България и ЕС

 • КОРПОРАТИВНО ПРАВО

  Green Light Business Consult разполага с експерти за решаване на въпроси в областта на търговското право в контекста на българското и международното право.
  Ние предлагаме комплексни решения от учредяването на юридически лица и провеждането на общи събрания на учредителите/акционерите, поддържането на регистрите на акционерите, до смяна на ръководството, преструктуриране, ликвидация, сливане и разделяне на дружества , покупко-продажба на акции, ликвидация на дружества.
  Нашият екип от експерти по корпоративно право предоставя консултации на руски, английски и български език по всички аспекти, свързани с корпоративното право в България

   

  НАШИТЕ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА КОРПОРАТИВНОТО ПРАВО

  • Регистрация на юридически лица
  • Регистрация на представителства и клонове на чуждестранни компании
  • Деклариране на действителен собственик
  • Услуги на доверен управител
  • Онлайн консултация
 • КОМЕРЧЕСКО ПРАВО
  • Правна помощ за абонати
  • Разрешения за работа за чуждестранни служители
  • Еврофинансиране
 • РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СЛУЖИТЕЛИ
  • Синя карта на ЕС в България
  • Разрешение за пребиваване и работа
  • Разрешения за членове на семейството на чужденец с разрешение за пребиваване
  • Вътрешнокорпоративен трансфер
  • Стажове
  • Свободна практика

   

   

 • ЗА ЧАСТНИ ЛИЦА

   

  • Удължен престой в България
  • Гражданство на България
  • Данъчна резидентност в България
  • Признаване на чуждестранно образование в България
  • Застраховане
 • ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННО ДРУЖЕСТВО
  • Регистрация на търговско представителство
  • Експресно придобиване на удостоверение на БТПП със знак за миграционни услуги
  • Представителство на чуждестранно дружество в България
  • Изисквания на БТПП към документите за издаване на удостоверение
  • Декларация за действителен собственик за търговски представителства на чуждестранни фирми
  • Списък на документите, които се подават за издаване на виза на основание търговски представител
 • БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

   

  • Гражданство на България по произход
  • Постоянно пребиваване и гражданство на България за чуждестранни инвеститори
  • Документи за кандидатстване за българско гражданство
 • СОФТУЕРНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА GDPR
  • Какво представлява Общият регламент за защита на данните (GDPR)
  • GDPR за чуждестранния бизнес в Европейския съюз
  • Нови стандарти в областта на защитата на личните данни в ЕС: какво да очакваме за чуждестранния бизнес
  • Защита на личните данни в ЕС: Решения за чуждестранния бизнес
 • НАШАТА АНАЛИТИКА
  Удължен престой - статии
  Търговско представителство на чуждестранно дружество в България
  Разрешение за дългосрочно пребиваване в Европейския съюз
  Мита и такси за чужденци в България съгласно тарифа 4 на МВР
  Автомобил и шофьорска книжка в България
  Разрешение за оръжие в България
  Визи и консулски услуги
Грин Лайт Консулт

Компанията Green Light Consult работи в областта на миграцията, инвестициите и подкрепата за чуждестранния бизнес в България от 2010 г.. Приоритетните области на дейност са: цялостно правно обслужване на инвестиционни проекти, свързани със създаването на нови и преобразуването на вече съществуващи предприятия/бизнеси, представителство на инвеститори в рамките на процедури за получаване на държавна подкрепа за инвестиции, наемане на чуждестранни работници, придобиване на недвижими имоти и индустриална собственост.

Нашите специалисти
Елена Бурмицкая 
Елена Бурмицкая 

Магистър по право LL.M (Master of Laws). Юрист с над 20-годишен опит, специалист по международно частно право, българско и европейско миграционно право, заетост на чужденци и др. Автор на редица научни публикации на руски и английски език. Владее свободно руски, български, английски и украински езици.

Керанка Кирилова 
Керанка Кирилова 

Адвокат, член на Софийската адвокатска колегия. Над 20 години юридическа практика в областта на търговското и облигационното право, наказателното право, процесуалното представителство. Владее свободно български, руски, немски и английски езици.

Максим Бурмицкий 
Максим Бурмицкий 

Директор, MBA, специалист по комплексни бизнес решения, инвестиции и релокация на бизнес. LLB юрист, специалист по корпоративно и миграционно право в България. Владее руски, английски и български езици.

Адрес:
гр.София , 1000, ул.Позитано, 30 , ет. 2